Det er nu muligt at genoptage træning i træningslokalerne på Toftebo Aktivitetscenter og Koloritten efter en instruktion til gældende retningslinjer mhp. minimering af smitterisiko.
Aftale om instruktion fås ved kontakt til:
Toftebo: Pia Voetmann på tlf. 21194530
Koloritten: Linda Nielsen på tlf. 96285454
;