Om Foreningen AKTIV

Vi tager hånd om din sundhed

En personaleforening for alle ansatte ved Herning Kommune

Foreningens har til formål at skabe tilbud, muligheder og rum for motion, bevægelse og aktivitet i hverdagen. Foreningen AKTIV er en del af Herning Kommunes arbejdsmiljø- og trivselstilbud, fordi motion og bevægelse forebygger arbejdsskader og skaber trivsel og ny energi til hverdagen og arbejdslivets forskellige udfordringer.

Alle ansatte ved Herning Kommune kan blive medlem af AKTIV – valget er dit!

Vores medlemmer kan benytte sig af bred vifte af fordele, gode rabatter, spændende foredrag og events. Der vil med sikkerhed være noget for dig.

Fordele der kan mærkes

Foredrag

DGI Billetter

Eksklusive rabatter

Behandlingstilbud

Bestyrelsen

Hvert forår, på Generalforsamlingen, vælges medlemmer til bestyrelsen. Hvert medlem vælges for 2 år. Bestyrelsen mødes ca. 6 gange om året.

Bestyrelsesarbejdet består hovedsagligt af udvikling og planlægning af aktiviteter og tilbud til medlemmer. Arbejdet tilrettelægges strategisk og målrettet ud fra Foreningens formål og behov for udvikling. Foreningen AKTiV har rødder i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejdsmiljøarbejde og derfor har Herning Kommunes arbejdsmiljøudvalg udpeget en repræsentant til AKTIVs bestyrelse. 

Bestyrelsen

 • Formand: Tove Brandt Overgaard, sekretær ved Teknik og Miljø.
 • Næstformand: Per Tordrup, tidligere ansat ved TAK i Herning Kommune som fysioterapeut.
 • Tina Østergaard, IT medarbejder ved Herning Kommune og arbejdsmiljøudvalgets repræsentant.
 • Henrik Kølbæk, Overlære ved Vestervangskolen.
 • Morten Uhrenholt, Skoleleder ved Højgårdskolen i Lind.
 • Martin Bæk Bjerrum, Teknisk Service assistent i Herning Svømmehal

 

Udviklingskoordinator

 • Charlotte Kops Hansen ansat af Foreningen AKTIV

Suppleanter

 • Bestyrelses suppleant: Martin Bæk Bjerrum, ansat som Teknisk Service Assistent i Herning Svømmehal.
 • Senior suppleant: Ida Machmüller, tidligere ansat ved center for udvikling og økonomi.
 • Revisor suppleant: Bente Schleicher, tidligere ansat ved Sundhed og Ældre som Uddannelseskonsulent.

 

Revisor

 • Joan Merethe Mikkelsen, ansat ved Herning Svømmehal som budget og regnskabsmedarbejder

 

Kasserer

 • Charlotte Kops Hansen, ansat af Foreningen AKTIV

Foreningens vedtægter

Hvis du gerne vil læse mere om foreningens vedtægter, kan du gøre det her.

 

Bestyrelsens referater

Er du interesseret i bestyrelsesmøderne, så kan du læse referaterne her.