Om Foreningen AKTIV

Vi tager hånd om din sundhed

En forening for ansatte ved Herning Kommune

Forening AKTIV er en unik forening, som er dedikeret til at skabe massere af muligheder for motion, bevægelse og aktivitet i hverdagen! Foreningen AKTIV, en del af Herning Kommunes arbejdsmiljø- og trivselstilbud, og er til for at sprede glæde og energi ved at fremme motion og bevægelse, så vi sammen kan forebygge arbejdsskader og få endnu mere livsenergi i hverdagen og på arbejdet.

Alle ansatte i Herning Kommune er velkomne til at være en del af AKTIV!

 

Fordele der kan mærkes

Foredrag

DGI Billetter

Eksklusive rabatter

Behandlingstilbud

Bestyrelsen

Hvert forår, på Generalforsamlingen, vælges medlemmer til bestyrelsen. Hvert medlem vælges for 2 år. Bestyrelsen mødes ca. 6 gange om året.

Bestyrelsesarbejdet består hovedsagligt af udvikling og planlægning af aktiviteter og tilbud til medlemmer. Arbejdet tilrettelægges strategisk og målrettet ud fra Foreningens formål og behov for udvikling. Foreningen AKTiV har rødder i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejdsmiljøarbejde og derfor har Herning Kommunes arbejdsmiljøudvalg udpeget en repræsentant til AKTIVs bestyrelse. 

Bestyrelsen

 • Formand: Tove Brandt Overgaard, sekretær ved Teknik og Miljø.
 • Næstformand: Morten Uhrenholt, Skoleleder ved Højgårdskolen i Lind.
 • Tina Østergaard, IT medarbejder ved Herning Kommune og Hoved MED repræsentant.
 • Tove Andersen, Miljømedarbejder fra Teknik og Miljø.
 • Bo Bertelsen, Driftschef for Børn og Unge enheden.
 • Charlotte Würtz, Centerleder ved Bytoften Bo- og aktivitetscenter.

 

Udviklingskoordinator

 • Charlotte Kops Hansen ansat af Foreningen AKTIV

Suppleanter

 • Bestyrelses suppleant: Christina Styrk Jepsen fra Lundgaardskolen. 
 • Senior suppleant: Ida Machmüller, tidligere ansat ved center for udvikling og økonomi.
 • Revisor suppleant: Ole Damgaard fra Miljø og Klima.

 

Revisor

 • Bente Petersen, tidligere ansat ved Sundhed og Ældre som Uddannelseskonsulent.

 

Kasserer

 • Charlotte Kops Hansen, ansat af Foreningen AKTIV

Foreningens vedtægter

Hvis du gerne vil læse mere om foreningens vedtægter, kan du gøre det her

Bestyrelsens referater

Er du interesseret i bestyrelsesmøderne, så kan du læse referaterne her.