Om Foreningen AKTIV

Vi tager hånd om din sundhed

En personaleforening for alle ansatte ved Herning Kommune

Foreningens har til formål at skabe tilbud, muligheder og rum for motion, bevægelse og aktivitet i hverdagen. Foreningen AKTIV er en del af Herning Kommunes arbejdsmiljø- og trivselstilbud, fordi motion og bevægelse forebygger arbejdsskader og skaber trivsel og ny energi til hverdagen og arbejdslivets forskellige udfordringer.

Alle ansatte ved Herning Kommune kan blive medlem af AKTIV – valget er dit!

Vores medlemmer kan benytte sig af bred vifte af fordele, gode rabatter, spændende foredrag og events. Der vil med sikkerhed være noget for dig.

Fordele der kan mærkes

Foredrag

DGI Billetter

Eksklusive rabatter

Behandlingstilbud

Bestyrelsen

Hvert forår, på Generalforsamlingen, vælges medlemmer til bestyrelsen. Hvert medlem vælges for 2 år. Bestyrelsen mødes ca. 6 gange om året.

Bestyrelsesarbejdet består hovedsagligt af udvikling og planlægning af aktiviteter og tilbud til medlemmer. Arbejdet tilrettelægges strategisk og målrettet ud fra Foreningens formål og behov for udvikling. Foreningen AKTiV har rødder i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejdsmiljøarbejde og derfor har Herning Kommunes arbejdsmiljøudvalg udpeget en repræsentant til AKTIVs bestyrelse. 

Bestyrelsen

 • Formand:Bent Ove Andersen, Kontorassistent Fuglsangsø Centeret
 • Næstformand: Lone Toftegaard Lei, Gruppeleder ved Fuglsangsøcenteret
 • Annette Møller, Tillids og arbejdsmiljø repræsentant for dagplejerne i Herning Kommune
 • Hanne Christensen, Pensionist og tidligere ansat som dagplejer
 • Tove Brandt Overgaard, Teknik og Miljø Hering Kommune
 • Tina Østergaard, IT medarbejder ved Herning Kommune og arbejdsmiljøudvalgets repræsentant

 

Administration og udviklingskoordinator

 • Charlotte Kops Hansen, Herning Kommune

Suppleanter

 • Bestyrelses suppleant: Eva Marie Frydenrejn Vældgaard, fysioterapeut ved TAK vest.
 • Senior suppleant: Ida Machmüller, tidligere ansat ved center for udvikling og økonomi
 • Revisor suppleant: Bente Schleicher, Sundhed og Ældre, Uddannelseskonsulent

 

Revisor

 • Joan Merethe Mikkelsen, ansat ved Center for Udvikling og Økonomi som budget og regnskabsmedarbejder

 

Kasserer

 • Erik Brixen, ansat ved SKAT

Foreningens vedtægter

Hvis du gerne vil læse mere om foreningens vedtægter, kan du gøre det her.

 

Bestyrelsens referater

Er du interesseret i bestyrelsesmøderne, så kan du læse referaterne her.

;